Laat vrouwen vooruitgaan!

Mamas for Africa werd opgericht in 1999 en verleende de eerste jaren hulp aan lokale projecten. Stichtster Hilde Mattelaer bracht regelmatig een bezoek aan Congo. In 2006 werd ze geconfronteerd met seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes en de zware tol die dit van de slachtoffers eiste. Nergens konden ze terecht. Niet voor medische verzorging, maar evenmin voor psychologische hulp. In vele gevallen werden ze verstoten door hun echtgenoot. Omwille van de schande waarmee slachtoffers van verkrachting worden beladen, maar ook uit angst voor ziektes die ermee gepaard kunnen gaan. Voor Hilde was dit het sein om voor deze slachtoffers van seksueel geweld actie te ondernemen.

Een huis voor kwetsbare vrouwen

Hilde droomde ervan een veilige haven voor de slachtoffers van seksueel geweld op te richten. Die droom wordt in 2010 werkelijkheid, wanneer in Bukavu het eerste Maison de la Femme geopend wordt. Slachtoffers van verkrachting krijgen er opvang, bescherming en verzorging. In 2012 opent ook een tweede huis in Uvira zijn deuren. De regio is immers groot en de nood enorm.

Vandaag bieden de medewerksters van Mamas for Africa er hulp en steun aan gekwetste en getekende vrouwen en meisjes uit de ruime regio van Zuid-Kivu. Tegelijk zijn de beide vrouwenhuizen ook even rustplekken voor slachtoffers die na een gewelddadige verkrachting dringend medische zorg nodig hebben.

Hulp bieden aan slachtoffers van verkrachting

Het doel van Mamas for Africa was altijd hulp te bieden aan vrouwen in nood. Omdat de wereld zo groot is en Mamas for Africa zo klein, bakende de organisatie haar werkterrein af tot het gebied van Oost-Congo. We maakten die keuze vooral omdat aan het begin van deze eeuw in de regio een bloedig conflict werd uitgevochten tussen Rwandese rebellen, Congolese milities en andere gewapende groepen.

Slachtoffers van dat geweld waren in de eerste plaats vrouwen die massaal werden verkracht en seksueel mishandeld. In het begin werden ze vooral misbruikt door gewapende groepen. Later ook door leden van de eigen gemeenschap. Seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes is in de regio helaas tot vandaag ‘doodnormaal’. Mamas for Africa spant zich daarom in om een mentaliteitsverandering tot stand te brengen, waardoor vrouwen zich veilig en gerespecteerd kunnen voelen. 

Structureel veranderen, met de steun van de lokale bevolking …

Mamas for Africa vindt directe hulp belangrijk: de opvang, medische zorgen en psychologisch begeleiding in onze beide Maisons de la Femme (Bukavu en Uvira) lopen daarom als een rode draad doorheen ons werk. Maar het is enkel een eerste stap. Wij willen meer doen. We willen structurele verandering tot stand brengen, die de vrouwen, maar daardoor ook de hele gemeenschap ten goede komt en meer veiligheid geeft.

Dat doen we door onder meer in de dorpen vrouwengroepen te organiseren, waar de vrouwen nadenken en discussiëren over manieren om hun positie te versterken en zo hun lot te verbeteren.

… en van lokale partners

Daarnaast bieden we voortdurend vormingen aan voor onze partners op het terrein. Het is namelijk onze overtuiging dat we zonder de steun van lokale organisaties niet ver komen. Zonder lokale mensen bereiken we slechts moeizaam onze doelgroep en hebben onze eigen inspanningen niet het gewenste effect.

Mamas for Africa zoekt daarom altijd naar lokale verankering. Ons doel om verandering te brengen kun je niet van buitenaf opleggen. Het moet van binnenuit, van de mensen die er wonen en betrokken zijn, zelf komen. Gelijkdenkende en betrouwbare lokale partners zijn daarbij onontbeerlijk. We werken samen met lokale organisaties die onze missie onderschrijven en de gewoonten en cultuur van de bevolking zeer goed kennen en zelfs delen.

Streven naar gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid

Mamas for Africa zoekt met haar partners naar manieren om vrouwen te helpen in hun strijd voor gelijkheid en rechtvaardigheid. We willen hen ondersteunen in hun streven naar bewustzijn en respect. We willen hen versterken in hun rechten.  Verkrachting is niet normaal en slachtoffers verdienen bescherming en hulp in plaats van uitsluiting. Dat alles doen we met respect voor de heersende cultuur en tradities. 

Wat we hopen

Nog altijd is het conflict in Oost-Congo niet opgelost. Maar helaas is het stilaan uit de actualiteit verdwenen, omdat oorlogen elders meer het nieuws halen. Dat maakt ons werk des te urgenter.

‘Uit het oog, uit het hart’ betekent immers niet dat in Oost-Congo vrouwen vandaag veilig zijn. Precies omdat het conflict op de achtergrond blijft woeden, dreigen de vrouwen nog vaker de speelbal te worden tussen de rivaliserende partijen. Omdat het conflict geen media-aandacht krijgt, blijven ook de slachtoffers onzichtbaar. Net daarom is de rol van Mamas for Africa nog lang niet uitgespeeld.

We staan voor een langdurige opdracht, een werk van lange adem, dat we enkel dankzij uw hulp kunnen laten vooruitgaan. Onze hoop is ooit overbodig te worden. Maar zolang dat niet het geval is, rekenen we op uw steun om ons werk voor te zetten.