Hoe kunt u helpen?

Dankzij uw steun helpen we samen de meisjes en vrouwen in Oost-Congo. Mamas for Africa is een kleine organisatie. We ontvangen nauwelijks enige overheidssubsidie.

Samen laten we de vrouwen vooruitgaan.

De hulp die wij bieden, stelt de meest kwetsbare vrouwen – slachtoffers van geweld en verkrachting – in staat om zelf iets aan hun lot te veranderen. Hetzij door de noodzakelijke medische zorgen en psychologische begeleiding die Mamas for Africa hun biedt, hetzij door de vormingen en opleidingen die we voor hen mee organiseren.